Logo Vexve Naval

Produkty

Ciepłownicze Zawory kulowe ciepłownicze do stosowania w ciepłownictwie, elektrociepłowniach, sieciach ciepłowniczych, przewodach olejowych i rurociągach wodnych bez zawartości tlenu. Pełnoprzelotowe Zawory kulowe pełnoprzelotowe do stosowania w ciepłownictwie, elektrociepłowniach, sieciach ciepłowniczych, przewodach olejowych i rurociągach wodnych bez zawartości tlenu.
Kwasoodporne Zawory ze stali kwasoodpornej przystosowane do różnorodnych medii przemysłowych. Do pary Zawory do pary stworzone do pary, kondensatu, gorącego oleju, gazu i innych medii nie powodujących korozji w wysokiej temperaturze. Do 250°C
Do gazu Zawory do gazu przeznaczone do rurociągów gazu ziemnego i innych podobnych medii. Przedłużony trzepien Zawory z przedłużonym trzpieniem specjalnie zaprojektowane dla rurociągów z rur preizolowanych i instalacji krytych.
NavalTrim Zawory kulowe równoważące przystosowane są do regulacji przepływu medium w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zawory równoważące mogą być także używane jako odcinające. Wcinka na gorąco Zawory do wcinki na gorąco zostały zaprojektowane do podłączania nowych odbiorów bez opróżniania rurociągu.
Napędy i siłowniki Napędy i siłowniki do naszych zaworów proponujemy różne siłowniki zarówno z napędem elektrycznym jak i pneumatycznym. Urządzenia Urządzenia pomiarowe i oprogramowanie do naszych i innych producentów proponujemy urządzenie do pomiaru przepływu i spadków ciśnienia. Ponadto firma Naval dysponuje oryginalnym oprogramowaniem do określenia żywotności rurociągów.
Przepustnice 3-mimośrodowe Vexve Przepustnice 3-mimośrodowe Vexve Przepustnice 3-mimośrodowe Vexve Siłowniki, przekładnie hydrauliczne HydroX™
Cennik Vexve Cennik Naval
ISO

VEXVE OY    PAJAKATU 11    FI-38200 SASTAMALA, FINLAND    TEL. +358 10 734 0800

stat4u